Over ons

Over stichting Belevenderwijs


De stichting Belevenderwijs is kersvers, opgericht begin augustus 2021. Deze website is daarom nog volop in ontwikkeling!

Het eerste project van de stichting betreft Beleef(d) Autisme. Binnen dit project is een pilot met succes afgerond. De verdere ontwikkeling van Beleef(d) Autisme vormde de directe aanleiding voor de oprichting van de stichting.

Vanaf augustus 2021 wordt een 1.0 versie van de VR toepassing voor Beleef(d) Autisme en het bijbehorende lespakket ontwikkeld.


Statutaire doelstelling

Stichting Belevenderwijs Nederland heeft ten doel het inzetten van technologie om de beleving van beperkingen tastbaar te maken. Dit teneinde begrip, inzicht en kennis over beperkingen overdraagbaar te maken zodat omgang met elkaar effectiever en prettiger verloopt. Naast versterking van het onderwijs (kennis en kunde van onderwijzers, leerkrachten en docenten) richt de stichting zich op professionals en andere personen die in contact komen of werken met en voor mensen met een beperking.

Hoofdlijnen beleidsplan

De stichting ontwikkelt en laat technologie en trainingsmateriaal ontwikkelen in het kader van de doelstelling. Het eerste jaar van de stichting staat in het teken van de ontwikkeling van de eerste module, Beleef(d) Autisime, welke als doel heeft om docenten in het primair en voortgezet onderwijs te voorzien van kennis om beter om te gaan met leerlingen met ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) in de klas.

De stichting gaat die trainingen zelf geven of laat die trainingen geven door ervaren instructeurs na de realisatie van de module. Doelgroepen zijn in eerste instantie docenten in het primair en voortgezet onderwijs. De training zullen tegen een vergoeding gegeven worden.

De stichting gaat de trainingen in licentie geven (tegen een vergoeding) aan derden die de trainingen vervolgens zelf kunnen uitvoeren.

Bestuur

Voorzitter: LJM Pillich

Secretaris: PJL Cramer

Penningmeester: ASWM Pillich