Een getekend klaslokaal met een leerkracht en een paar leerlingen, zoals het er door en VR-bril uitziet.

Belevenderwijs


De stichting Belevenderwijs is kersvers, opgericht begin augustus 2021. Deze website is daarom nog volop in ontwikkeling!


Project: Beleef(d) Autisme

De naam heeft een dubbele boodschap:

  • Anderen ervaren autisten niet altijd als beleefd. Autisten zijn niet onbeleefd, ze zijn oprecht in het uiten van wat ze denken – dat is beleefd
  • Beleef zelf hoe iemand met een Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) een situatie ervaart met behulp van Virtual Reality (VR).
“Uh, waarom doet mijn juf zo eng?”
(beeldmateriaal uit de pilot versie)

Wat als wij niet dezelfde taal spreken? 

Communicatie is de basis voor wederzijds begrip en acceptatie. Het is een proces van informatie-uitwisseling dat plaatsvindt middels een stappenplan. Als er een stap mislukt in het stappenplan, is er geen communicatie, dan is er geen wederzijds begrip. Voorbeeld:
Een hond kwispelt omdat hij blij is, de kat zwaait met zijn staart omdat hij boos is.

Een persoon met ASS communiceert anders en reageert anders. De beleving is verschillend, wat voor de één beleefd is, is voor de ander ronduit onbeschoft.
‘Jij ziet er vandaag lelijk uit!’ De autist zegt netjes en heel eerlijk wat hij ziet, dat is toch beleef(d)?
Dat is inderdaad beleefd, maar wij ervaren dit toch als niet wenselijk. Het heeft een negatieve invloed op onze emoties.

Leren door te ervaren

Met behulp van moderne technieken, middels een Virtual Reality beleving laten wij de ander ervaren hoe iemand met ASS communiceert, hoe hij dingen ervaart, hoe het bij hem of haar binnenkomt. Door in de VR-beleving te stappen kunnen we zelf ervaren hoe de ander denkt, reageert en voelt. Het project is ontwikkeld om het thema autisme “levensecht” te maken. U zet een speciale bril op, die u meteen in een lessituatie plaatst. Een virtuele leerkracht geeft de leerling (u) een opdracht. Ervaar de verwarring bij de autist in het leslokaal: rumoer, licht, onduidelijkheden, interactie. De eerste stap is gezet, door het zelf te ervaren is er meer begrip. Met uw collega’s (of cursusleider) bespreekt u wat u heeft ervaren. De rol van de leerkracht, inrichting van de klas, gedrag van leerlingen: wat valt u op? Lijkt de zojuist beleefde situatie op die van u? Wat wel en wat niet? 
We helpen u antwoorden te vinden op uw vragen.

Ervaar de verwarring bij de autist in het leslokaal: rumoer, licht, onduidelijkheden, interactie.
(beeldmateriaal uit de pilot versie)

Voortgang van Beleef(d) Autisme

Het eerste project van Stichting Belevenderwijs betreft Beleef(d) Autisme. Binnen dit project is een pilot met succes afgerond. De verdere ontwikkeling van Beleef(d) Autisme vormde de directe aanleiding voor de oprichting van de stichting.

Vanaf augustus 2021 wordt een 1.0 versie van de VR toepassing voor Beleef(d) Autisme en het bijbehorende lespakket ontwikkeld.

Het is de bedoeling om in de loop van 2022 de eerste cursussen te geven.

Voorproefje uit de verdere ontwikkeling

Hieronder twee afbeeldingen en een korte video die de verdere ontwikkeling van Beleef(d) Autisme laten zien.

Een afbeelding uit de VR toepassing waarop een leslokaal zonder leerlingen is te zien.
Leslokaal zonder leerlingen
Een afbeelding uit de VR toepassing waarop een leslokaal met leerlingen is te zien.
Leslokaal met leerlingen
Filmpje uit de VR toepassing: leslokaal met leerlingen en geroezemoes